Loading...
 Start Page

Διαγωνισμός PlaymobilΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

playmobil

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ - ΔΩΡΑ - ΤΙΤΛΟΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Σοκολατοποιίας και Ζαχαρωδών - OSCAR A.B.E.E. » και το δ.τ. «OSCAR A.B.E.Ε.» , που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Σκαλιστήρι) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094104986 και ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής για λόγους συντομίας αναφερόμενη ως «διοργανώτρια εταιρεία», διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια της επίσημης ιστοσελίδας της διοργανώτριας.  

Τα δώρα που θα λάβουν οι τυχεροί του διαγωνισμού είναι στον αριθμό 120 συνολικά παιχνίδια της εταιρείας playmobil. Έκαστος  των τυχερών λαμβάνει ένα παιχνίδι εκ των 120, οπότε και συνολικά ο διαγωνισμός θα έχει στο τέλος 120 τυχερούς συμμετέχοντες.

 Τα 120 αυτά παιχνίδια αποτελούνται αναλυτικά από 25 Toy set 1 - 70132 – BIG FARM WITH ANIMALS, 25 Toy set 2         - 6926 - HORSE FARM, 10  Toy set 3   - 70411 – PIRATE SHIP, 30 Toy set 4 - 70094 – CORAL PAVILLION WITH LIGHTED DOME και 30 Toy set 5 - 70222 – NOVELMORE CASTLE.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω του ως άνω ηλικιακού ορίου θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα για την αποστολή σε αυτόν του δώρου.

 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας καθώς και οι συγγενείς και οι σύζυγοι των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού ξεκινάει την 01.12.2020  (εφεξής ως η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), οπότε και θα διατεθούν για πρώτη φορά στην αγορά τα προϊόντα της διοργανώτριας εταιρείας που θα φέρουν το "τυχερό" αυτοκόλλητο έως και την 30.06.2024 οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Κατά την ως άνω περίοδο η διοργανώτρια θα διαθέσει στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα σοκολατοποιίας που θα φέρουν τo διακριτικό γνώρισμα "playmobil", στο εσωτερικό των οποίων θα υπάρχει ένα "τυχερό" αυτοκόλλητο. Ο καταναλωτής θα ξεκολλήσει το αυτοκόλλητο αυτό και θα ελέγξει το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος που θα αναγράφεται στη βάση του αυτοκόλλητου, προκειμένου να διαπιστώσει εάν κερδίζει ή όχι ένα (1) από τα εκατόν είκοσι (120) παιχνίδια playmobil του Διαγωνισμού.

Το αυτοκόλλητο που κερδίζει θα αναγράφει "ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΕΡΔΙΣΕΣ το σετ Νο1! (ή Νο 2! ή Νο3! ή Νο4!), μπες στο www.oscarchocolates.com να μάθεις τα πάντα για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και πώς θα παραλάβεις το ΔΩΡΟ σου!".

Το αυτοκόλλητο που δεν κερδίζει θα αναγράφει: "ΚΡΙΜΑ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΣΕΣ μπες όμως στο www.oscarchocolates.com να μάθεις τα πάντα για το διαγωνισμό και μπορεί να σταθείς τυχερός την επόμενη φορά". 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το πρόσωπο που έχει στα χέρια του το αυτοκόλλητο που κερδίζει ένα από τα 120 παιχνίδια playmobil, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα Επικοινωνίας και Διαφήμισης (Τμήμα Marketing) της διοργανώτριας εταιρείας τηλεφωνικά στο 210 5594680-4 με την Υπεύθυνη αποστολής του δώρου κα Λιάνα Γαβαλά ή ηλεκτρονικά αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας του στη διεύθυνση: info@oscar-sa.gr, αναγράφοντας ως θέμα το εξής: ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PLAYMOBIL.

Η διοργανώτρια εταιρεία θα επικοινωνήσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση θα ρυθμίσουν από κοινού τον τρόπο παράδοσης/αποστολής του δώρου που έχει -βάσει του αριθμού που φέρει το τυχερό του αυτοκόλλητο- κερδίσει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παραλάβει το δώρο του ο τυχερός του διαγωνισμού μας που διαμένει εκτός του νομού Αττικής είναι να προηγηθεί η αποστολή με courier του νικητήριου αυτοκόλλητου στη διοργανώτρια, ενώ στην περίπτωση που ο τυχερός διαμένει στο νομό Αττικής η παραλαβή του δώρου θα λάβει χώρα με την ταυτόχρονη παράδοση του "τυχερού" αυτοκόλλητου στο πρόσωπο-συνεργάτη της διοργανώτριας που θα του παραδώσει το δώρο.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει τα ονόματα των τυχερών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτώντας δίπλα στο όνομα εκάστου και τη φωτογραφία του δώρου που θα της στείλει ο τυχερός όταν το συναρμολογήσει. Σε περίπτωση που ο τυχερός δεν επιθυμεί την ως ανωτέρω ανάρτηση είτε του ονόματός του είτε της φωτογραφίας είτε και των δύο οφείλει να το δηλώσει στη διοργανώτρια, σημειώνοντάς το στο έντυπο που θα υπογράψει και θα αποστείλει μαζί με το "τυχερό" αυτοκόλλητο με courier στις περιπτώσεις νικητών εκτός Αττικής ή θα υπογράψει και δώσει στον υπεύθυνο της παράδοσης του δώρου κατά την παράδοση/παραλαβή του στις περιπτώσεις νικητών εντός Αττικής, άλλως τεκμαίρεται η συναίνεσή του.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το δώρο μπορεί να παραληφθεί από κάθε νικητή κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία, είτε από τον ίδιο μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, άλλως σε  περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του Δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπό του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή του Δώρου.

Οι αποστολές των Δώρων γίνονται είτε απευθείας από το δίκτυό μας είτε σε συνεργασία με αξιόπιστη εταιρεία ταχυμεταφορών και ο χρόνος παράδοσης ποικίλει αναλόγως με την τοποθεσία. Στην Αθήνα και την υπόλοιπη Αττική, οι αποστολές γίνονται κατά προσέγγιση εντός 10-15 εργάσιμων ημερών. Σε όλη την νησιωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο ο χρόνος παράδοσης των αποστολών είναι κατά προσέγγιση 15 εργάσιμες ημέρες. Στην υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα ο χρόνος παράδοσης των αποστολών είναι κατά προσέγγιση 20 εργάσιμες ημέρες. Στις δυσπρόσιτες περιοχές απαιτείται μια (1) ή και δύο (2) εργάσιμες ημέρες επιπλέον, για την παράδοση. Ως δυσπρόσιτη περιοχή νοείται η περιοχή εκτός δικτύου διανομής της OSCAR ή όπου δεν υπάρχει κατάστημα της συνεργαζόμενης εταιρείας courier. Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και αφορά αποκλειστικά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από το εκάστοτε σημείο, ενώ μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διοργανώτρια θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της. Αυτά θα τηρούνται από τη διοργανώτρια στις εγκαταστάσεις της, ως ανωτέρω αυτές αναφέρονται. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια που έχουν σχέση με τη συναλλαγή ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχεται η συναίνεση των συμμετεχόντων και τρίτοι που χρησιμοποιεί η διοργανώτρια ως εκτελούντες επεξεργασία για την από μέρους της διοργανώτριας εκτέλεση της συναλλαγής ή για να παράσχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της διοργανώτριας ή και νομίμων υποχρεώσεων της μέχρι και την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων αμφοτέρων των μερών ή για 45 ημέρες από την εκτέλεση της συναλλαγής για τους υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούται η διοργανώτρια ή επιβάλλεται από το νόμο. Τα στοιχεία που συλλέγονται μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της Ε.Ε. για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε το απόρρητο των συλλεγέντων προσωπικών στοιχείων καθώς και όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα των φυσικών προσώπων. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει προσωπικά τους στοιχεία μπορούν να επικοινωνούν με τη διοργανώτρια εταιρεία για να λάβουν σχετικά οποιαδήποτε ενημέρωση, να ζητήσουν τον περιορισμό, την αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους.

Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θεωρηθεί ότι δεν είναι νόμιμη μπορεί το φυσικό αυτό πρόσωπο να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΟΘΕΣΕΙΣ

Η διοργανώτρια δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή/και σωματική ή υλική βλάβη προκύψει στους τυχερούς νικητές κατά την χρήση των Δώρων.

Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω Δώρων. Η διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή η συμμετοχή του κριθεί άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Οι συμμετέχοντες-νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της ενέργειας. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν, ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της διοργανώτριας η οποία και δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποδοχή email λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων της υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους συμμετέχοντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας ή της εταιρείας "Bavaria Media GMBH" κυρίας του διακριτικού γνωρίσματος "playmobil" .

H διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει τη διενέργεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας - Διαγωνισμού, ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.oscarchocolates.com) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης της σχετικής ενημέρωσης.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη βάσει των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,(ε) σε περίπτωση άρνησης του νικητή να αποστείλει στη διοργανώτρια ηλεκτρονικά το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας του ή Διαβατηρίου πριν την διαδικασία αποστολής του δώρου του.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Copyright © 2019 - 2024 Oscar Σοκολατοποιΐα